รีแพร์ เลเบีย
(Repair Labia)

หัตถการรีแพร์เลเบียที่เลอลักษณ์ ทำโดยสูตินารีแพทย์แนวหน้าของประเทศไทย มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี คุณหมอเชี่ยวชาญอย่างมากทั้งการทำรีแพร์และเลเบีย ซึ่งจะรู้สรีระเป็นอย่างดี หลังผ่าตัดคนไข้จะได้รับผลลัพธ์ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

รีแพร์ (Repair)

ปัญหาช่องคลอดหย่อนยาน กว้างผิดปกติ หรือไม่กระชับ เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ผู้หญิงที่ผ่านการคลอดบุตรแล้วเกิดการฉีกขาด ช่องคลอดผ่านการใช้งานมามาก หรืออายุที่มากขึ้น ทำให้ช่องคลอดหย่อนตัวได้ ขณะมีเพศสัมพันธ์จึงเกิดความรู้สึกไม่กระชับ ส่งผลให้ไม่มีความสุขทางเพศ การรีแพร์จึงเป็นการกระชับช่องคลอด เพื่อแก้ปัญหาให้ตรงจุด

การทำ Repair มี 2 รูปแบบ คือ Full repair สำหรับปัญหาช่องคลอดหย่อนยาน และการทำ Extra repair ซึ่งจะแก้ทั้งปัญหาช่องคลอดหย่อนยาน และปัญหาปัสสาวะเล็ด

Full Repair

Repair เป็นการผ่าตัดกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อที่หย่อนยานในช่องคลอดออก ผลที่ได้หลังจากการทำรีแพร์คือการหดรัดและการควบคุมช่องคลอดที่ดีกว่าเดิม ทำให้มีความสุขในการมีเพศสัมพันธ์มากขึ้น

Full Repair เหมาะสำหรับคนไข้ที่ต้องการกระชับช่องคลอด ซึ่งจะผ่าตัดบริเวณด้านหลังช่องคลอด ระงับความรู้สึกโดยการใช้ยาชา ไม่ต้องวางยาสลบ ใช้เวลาผ่าตัดประมาณ 1 ชม. หลังจากนั้นสามารถกลับบ้านได้

งานของโรงพยาบาลเลอลักษณ์ เป็นงาน Full Repair ที่แท้จริง โดยจะประกอบไปด้วย

1. การผ่าตัดกระชับช่องคลอด โดยจะทำการเลาะผนังช่องคลอด ตัดเนื้อเยื่อส่วนเกินออก ตั้งแต่บริเวณปากช่องคลอด เลยแนวกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน ไปจนถึงชิดปากมดลูก จากนั้นจะเย็บผนังช่องคลอดกลับเข้ามาให้ติดกัน เพื่อทำให้เส้นผ่านศูนย์กลางช่องคลอดแคบลงตลอดความยาวทั้งหมดของช่องคลอด ทำให้มีความกระชับตลอดแนว

2. การผ่าตัดแก้ไขฝีเย็บ (ในกรณีที่เคยคลอดบุตรด้วยวิธีธรรมชาติ) โดยจะทำการตัดแต่งผิวหนังบริเวณปากช่องคลอด (ฝีเย็บ) ที่เคยเป็นแผลจากการคลอดบุตรออก แล้วเย็บใหม่ด้วยเทคนิคพิเศษ แผลจะเป็นขีดตรง ซึ่งภายหลังจะเรียบเนียบไปกับผิว โดยในกรณีที่คลอดบุตรหลายครั้ง มีฝีเย็บหลายแผล แพทย์จะทำการเย็บใหม่ และรวมเป็นแผลเดียวตรงกลาง

 • แผล 90% อยู่ในช่องคลอด อีก 10% อยู่ที่ฝีเย็บ ใช้ไหมละลาย 100% ไม่ต้องตัดไหม
 • แพทย์มีประสบการณ์สูง จึงสามารถป้องกันความเสี่ยงที่จะผ่าตัดทะลุไปยังลำไส้ด้านหลัง ซึ่งอยู่ชิดติดกับช่องคลอดได้
 • ใช้เทคนิคให้ยานอนหลับฉีดที่แขน 1 เข็ม จึงไม่รู้สึกเจ็บขณะฉีดยาชาและทำหัตถการ
งานของที่อื่น

1. จะเย็บกระชับช่องคลอดแค่แนวสั้นๆ จากปากช่องคลอด เข้าไปสุดแค่แนวกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน ซึ่งจะยาวเพียง 2.5-4 เซนติเมตร จากปากช่องคลอด โดยไม่ได้เลาะเข้าไปถึงผนังช่องคลอดด้านใน เนื่องจากผนังช่องคลอดนั้นบางมาก หากแพทย์ไม่ชำนาญพอจะมีความเสี่ยงในการเลาะทะลุเข้าลำไส้ด้านหลังได้

2. ผลลัพธ์ ช่องคลอดจะฟิตแค่ปากทางเข้า พอเข้าไปแล้วจะโบ๋ เป็นอุโมงค์ ภายในหย่อนเป็นอุ้งท้องช้าง ซึ่งทำให้เกิดปัญหา ดังนี้

 • มีเสียงตดออกมาจากช่องคลอดขณะมีเพศสัมพันธ์ หรือที่เรียกกันว่าจิ๋มตด เนื่องจากด้านในช่องคลอดเป็นโพรง พอมีอะไรสอดใส่เข้าไปด้านใน จะทำให้ลมดันออก ทำให้เกิดเสียงคล้ายตดจากช่องคลอด
 • การหมักหมมของสารคัดหลั่ง เนื่องจากด้านในช่องคลอดเป็นแอ่ง จึงทำให้สารคัดหลั่งสะสมอยู่ด้านใน และเมื่อเวลาลุกขึ้น สารคัดหลั่งจะไหลออกมา และบางกรณีที่ไหลออกมาไม่หมด จะเป็นที่สะสมของเชื้อโรค ช่องคลอดติดเชื้อง่าย และมีปัญหาเรื่องอาการตกขาวตามมา

3. แพทย์ที่อื่นไม่แก้ไขแผลฝีเย็บให้

4. บางแห่งใช้ไหมไม่ละลาย จึงต้องมีการกลับมาตัดไหม ทำให้คนไข้ต้องเจ็บซ้ำ

Extra Repair

การทำ Extra Repair สามารถแก้ไขปัญหาช่องคลอดหย่อนยาน และภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อน ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การคลอดบุตร, การยกของหนัก, ภาวะท้องผูกเรื้อรัง, โรคปอดที่ทำให้มีการไอเป็นประจำ ซึ่งมักส่งผลอื่นตามมา ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บปวดขณะมีเพศสัมพันธ์ มดลูกเคลื่อนย้อยลงมาในช่องคลอด ปัสสาวะเล็ดขณะไอจาม หรือกลั้นปัสสาวะไม่อยู่

การทำ Extra Repair เป็นการผ่าตัดใหญ่ โดยผ่าตัดทั้งด้านหน้าและด้านหลังของผนังช่องคลอด รวมทั้งผ่าตัดกล้ามเนื้อกระบังลมที่หย่อนยาน เพื่อรักษาอาการปัสสาวะเล็ด มดลูกหย่อนยาน การผ่าตัดมีความซับซ้อนและความยากมากกว่าการทำ Full Repair ซึ่งทางโรงพยาบาลจะใช้เทคนิคดมยาสลบ ทำให้ไม่รู้สึกตัวตลอดจนผ่าตัดเสร็จ

เลเบีย

เลเบีย คือ แคมที่อยู่ด้านข้างปากช่องคลอด ผู้หญิงหลายคนเกิดมาพร้อมกับแคมเล็กที่มีขนาดไม่เท่ากัน หรือแคมเล็กมีขนาดใหญ่มากจนโผล่พ้นแคมใหญ่ออกมา ทำให้อวัยวะส่วนนี้มีลักษณะผิดปกติ เกิดการอักเสบได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่มีรอบเดือน เกิดความเจ็บปวดเมื่อต้องสวมกางเกงรัดรูป หรือมีความเจ็บปวดขณะมีเพศสัมพันธ์ การเปลี่ยนแปลงขนาดของแคมเล็กอาจเกิดจากฮอร์โมน บาดแผลจากอุบัติเหตุ กิจกรรมทางเพศ การคลอดบุตร หรืออายุที่เพิ่มขึ้น

การผ่าตัดเลเบีย (ศัลยกรรมแคมเล็ก) คือ การผ่าตัดเพื่อลดขนาด หรือตกแต่งเปลี่ยนแปลงรูปร่างของ แคมเล็กให้สวยขึ้น สามารถแก้ไขปัญหา แคมปลิ้น แคมยาน แคมยื่น แคมเหี่ยว ให้กลับมาดูดีอีกครั้ง และคืนความมั่นใจให้กลับมา

ปัจจุบันมีการนำเลเซอร์มาใช้ในการผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก ซึ่งส่งผลให้การผ่าตัดมีความแม่นยำ สามารถเก็บรายละเอียดงานมากขึ้น เนื่องจากเลเซอร์สามารถควบคุมความความลึกของแผลผ่าตัดได้ ทําให้เสียเลือดน้อยลง รวมทั้งช่วยลดโอกาสในการทำลายเส้นเลือดที่มาเลี้ยงแผลและเนื้อเยื่อที่อยู่ใต้แผลผ่าตัด ทำให้แผลหายเร็ว การผ่าตัดด้วยเลเซอร์จึงได้ผลดีกว่าการใช้มีดผ่าตัด

งานของโรงพยาบาลเลอลักษณ์
 •  ตัดแต่งเนื้อหนังส่วนเกินเป็นแนวยาว จากบริเวณเหนือคลิตอริส รวมถึงตัดแต่งหนังหุ้มคลิตอริส ลงมาถึงบริเวณแคมเล็ก
 • การตัดแต่งหนังหุ้มคลิตอริส จะช่วยเพิ่มความความรู้สึกขณะมีเพศสัมพันธ์ เนื่องจากคนไข้บางรายมีปัญหาหนังหุ้มคลิตอริสหนาและหย่อน
 • มาหุ้มส่วนที่รับความรู้สึก นอกจากนี้ยังช่วยลดการหมักหมมของสารคัดหลั่งตามซอกแคมได้อีกด้วย
 • มีเทคนิคพิเศษในการเย็บแผล ทำให้แผลเป็นธรรมชาติ ไม่เกิดรอยตะขาบบริเวณขอบแผล
 • การันตีว่าที่โรงพยาบาลเลอลักษณ์ตัดแต่งเนื้อหนังส่วนเกินออกให้เยอะที่สุด แต่ยังคงความเป็นธรรมชาติที่สุด
งานของที่อื่น
 • บางที่ตัดหนังส่วนเกินเพียงเล็กน้อย แล้วเย็บรวมให้ผิวดูตึงขึ้น จึงได้ผลลัพธ์ออกมาไม่สวยเหมือนการตัดตลอดแนวอย่างที่เลอลักษณ์
 • ไม่ตัดแต่งหนังหุ้มคลิตอริสให้
 • หากแพทย์ไม่เชี่ยวชาญ มีโอกาสที่จะทำให้แคมเล็กหายไปเลย ผิดรูป ซึ่งแก้ยากมาก โดยต้องเอาเนื้อแคมใหญ่มาทดแทนแคมเล็ก และผลการแก้ไขมักไม่สามารถกลับมาเป็นปกติได้ตามเดิม
Testimonial
รีวิว Repair Labia
FAQ คำถามที่พบบ่อย
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สนใจบริการ