นายแพทย์กิตติศักดิ์ วิชาชัย

ตำแหน่ง

ศัลยแพทย์ตกแต่ง

การศึกษา

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศัลยศาสตร์ทั่วไป รพ. สมเด็จพระปิ่นเกล้า
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง รพ. พระมงกุฎเกล้า

ทีมแพทย์ศัลยกรรมตกแต่ง